Relokacja

Od wielu lat nasza firma zajmuje się demontażem zakładów oraz linii przemysłowych przeznaczonych do relokacji. Ten precyzyjny proces polega na demontażu wszystkich elementów obiektu w taki sposób aby było możliwie proste, ponowne zamontowanie ich bez strat w materiale w innej lokalizacji. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na jakość demontażu, oznaczania oraz przygotowanie elementów do ponownego montażu a następnie do transportu do naszych odbiorców. Naszym Celem jest zminimalizowanie kosztów ponoszonych przy relokacji obiektu demontowanego przez inwestora w stosunku do zakupu nowego zakładu.

Zobacz także:

Demontaż

Wykonywany przez nas proces demontażu gwarantuje możliwość ponownego zamontowania relokowanego zakładu lub linii technologicznej w lokalizacji docelowej bez ponoszenia strat w materiale oraz wyposażeniu co zwiększa ekonomiczność projektu relokacji….

Oznaczanie – Match marking

Jednym z najważniejszych etapów projektu relokacji są czynności znakowania oraz wykonywania dokumentacji dla relokowanego obiektu…

Pakowanie przemysłowe

Na życzenie klienta wykonujemy pakowanie przemysłowe demontowanych urządzeń oraz elementów…

Transport

Transport jest jednym z  kluczowych etapów projektu relokacyjnego gdyż ma istotny wpływ na ekonomiczność relokacji…